Harmonogram dňa

Denný harmonogram v našom zariadení Stacionár svätej Heleny:

07:00 –  08:00  príchod do zariadenia 
08:00 – 10:00  čítanie dennej tlače, relaxačné cvičenia, spoločenské hry, rozhovory 
10:00 – 10:30  desiata 
10:30 – 12:30  vybraný druh terapie z ponuky, prípadne individuálna činnosť 
12:30 – 13:30  obed 
13:30 – 14:30  poobedňajší odpočinok a relax,  individuálny program 
14:30 – 15:30  spoločenské hry, cvičenie pamäte, počúvanie hudby, príp. individuálny program 
15:30 – 16:00  olovrant 
16:00 – 17:00  individuálny  príp. kolektívny program 

Voľba aktivity je vždy na dobrovoľnom rozhodnutí klienta a klientky. 

V našom stacionári je samozrejmosťou zabezpečiť pre klientov a klientky pitný režim. Počas dňa budú mať k dispozícii  neobmedzene čaj, kávu a minerálne vody.