CIEĽ

Hlavným cieľom nášho denného stacionára je zabezpečiť odbornú službu, ktorá zodpovedá potrebám fyzickej osoby so zohľadnením jej potrieb, prirodzených vzťahov a rodiny.

Priorita

Prioritou pre nás je dôverný vzťah a individuálny prístup ku klientom a klientkam. Samozrejmosťou je vysoká úroveň poskytovania sociálnej starostlivosti.

Príležitosti

Náš stacionár ponúka široké príležitosti sebarealizácie vďaka rôznorodému zariadeniu, ktoré je klientom a klientkam plne k dispozícii. Zásluhou spolupráce s rodinnými príslušníkmi poskytujeme klientom a klientkam útulné domáce podmienky, pohodlie a dostatočné súkromie.