Venujte nám 2% z dane

Naším cieľom je podať pomocnú ruku seniorom, ktorí žijú osamelo, a zdravotne postihnutým osobám a podporiť ich aktívnu rolu v spoločnosti, umožniť im žiť plnohodnotný život. Vytvárame atmosféru domova a pohody. Prednosťou umiestnenia v stacionári je kontakt so spoločenským prostredím, aktivizácia, podpora sebestačnosti, samostatnosti a zamedzenie spoločenskej izolácie. 

Radi Vaše 2 percentá premeníme na aktivity, ktoré pomôžu seniorom, a taktiež aj pre zariadenie miestnosti na relaxáciu a pod.

Ak ste zamestnanec: 
- Vyplňte, prosím, do tlačiva "vyhlásenie" údaje našej Neziskovej organizácie  a sumu 2 percent z Vašej dane.  
- Pošlite ho spolu s "potvrdením o zaplatení dane", ktoré dostanete od zamestnávateľa na Váš daňový úrad.  

Ak ste firma, alebo živnostník: 
- Stačí do daňového priznania do príslušných kolóniek vyplniť údaje.

Dokumenty na stiahnutie:
POTVRDENIE O ZAPLATENÍ DANE Z PRÍJMOV ZO ZÁVISLEJ ČINNOSTI 
VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby  
- DAŇOVÉ PRIZNANIE K DANI Z PRÍJMOV PRÁVNICKEJ OSOBY

Údaje na DAROVANIE 2%: 
Názov organizácie: Sv. Helena n.o. 
Právna forma: Nezisková organizácia
Sídlo organizácie: Jaltská 7, 040 22 Košice 
IČO: 45746141